Faculty

Dr. Yi Lin, Research Professor

Tenured Associate Professor

PhD (2009, Peking University)

Senior Research Scientist (2009-2012, Finnish Geodetic Institute)

Australian Endeavour Research Fellowships (2014, Curtin University) 

Liu Daping.jpg

Daping Liu

Emeritus Senior Engineer

Wu Daoming1.jpg

Daoming Wu 

Visiting Associate Professor

Ph.D. Candidate

Zhou Haoran.jpg

Haoran Zhou

Xin Honglu.jpg

Honglu Xin

Meng Xiaoshuang.jpg

Xiangshuang Meng

Shi Zhenwei.jpg

Zhenwei Shi

Cai Wanyuan.jpg

Wanyuan Cai

Huang Lingjia1.jpg

Lingjia Huang

Siyuan.jpg

Siyuan Liu

M.E. Candidate

Li Hui.jpg

Hui Li

Chang Xiaoyue.jpg

Xiaoyue Chang

Wang Ranzai.jpg

Ranzai Wang

B.S. Candidate

Songkun.jpg

Songkun Yan

Alumnus

Wei Tian.jpg

Tian Wei

(M.S. 2016)

Zhang Mengdan.jpg

Mengdan Zhang

(M.E. 2018)

Wang Huanhuan.jpg

Huanhuan Wang

(M.E. 2017)

Deng Lijun.jpg

Lijun Deng

(M.S. 2017)

Yu Like.jpg

Like Yu

(M.E. 2020)